Bilim

Bilim, nedensellik, merak, amaç besleyen astronomi, deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Bilimin diğer