Tarih

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesidir. Geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile insan veya insan-dışı