Uz. Arkeolog Ülkü Türkoğlu

Yazma Eserler

Yazma Eserler, matbaanın icat edilmediği/kullanılmadığı dönemlerde, dönemin yazarlarının el yazısı ile yazdıkları/çoğalttıkları eserlerdir. Bu eserler genellikle edebiyat, din ve bilim konularında yazılmışlardır.

Bilim

Bilim, nedensellik, merak, amaç besleyen astronomi, deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Bilimin diğer

Kültür

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi, tarih içerisinde oluşturulan anlam ve önem sistemidir. İnsanın bireysel ve toplu

Sanat

Sanat, hayal gücünün ifadesidir. Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışa vurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerin tümüdür.

Tarih

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesidir. Geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile insan veya insan-dışı