Bilim

Bilim, nedensellik, merak, amaç besleyen astronomi, deney, gözlem, düşünce aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Bilimin diğer tüm disiplinlerden en farklı karakteristiği, savunmalarını somut kanıtlarla sunmasıdır.