#

Borun Stratejik ve Ekonomik Önemi

Hazırlanan tezde, ülkemizde ve dünyada Bor’un stratejik ve ekonomik önemi alanında detaylandırılmış çalışmalar yer almaktadır. Bor, doğası gereği tüm toplumun ve halkın malı olması gereken zenginliklerden birisidir. Ülkemizde de yaklaşık 150 yıldır üzerinde mücadele edilen ve çalışılan bir konudur. Bor, doğanın Anadolu’ya hediyesidir. Gerek ülkemizde gerek dünyada stratejik ve ekonomik önemi ise gün geçtikçe artmaktadır.

Bir ülkenin gelişmişliğinin ölçütlerinden biri sanayi ve enerji üretiminde kat ettiği yoldur. Ancak ülkemizde Bor alanında yıllardır kayda değer çalışmalar yapılmamıştır. Üstelik ülkemiz, Bor rezervleri konusunda dünyada ilk sırada yer almaktadır.

Ülkemizde Bor ham madde olarak çıkartılıp diğer ülkelere çok ucuz fiyatlarla satılmaktadır. Bor’un devletimizin teşvik ye Ar-Ge yatırımları, nano-teknolojik alt yapı ile desteklenerek, saf Bor elde edilip, katma değeri yüksek ürünler elde edilerek, diğer ülkelere pazarlama potansiyeli vardır.

Bu doğrultuda hem savunma sanayi, hem uzay teknolojileri, hem de tarım ve sağlık gibi sektörlerde sürdürülebilir bir devlet politikası ile ülke ekonomimize katkı sağlanması hedeflenmeli, bu alana yönelik yeni iş sahaları açılmalı, işsizliğe de fayda sağlanmasının önü açılmalıdır. Bugüne kadar çıkartılan Bor ile ilgili çeşitli yasalarla Bor’un devletçe işletilmesi konusu birincil öncelik olmuş ve çalışmalar için gerekli payın devlet tarafından ayrılması önem arz etmiştir.

Bu doğrultuda Bor’un önemi amacından sapmaksızın, bugünün ve yarının nesline doğru aktarılmalı ve akademik dünyada, özel sektörde Bor’un stratejik ye ekonomik önemi doğru aktarılmalıdır. Bor elementleri yerkabuğunda bulunduğu gibi değil sadece ekonomik ve stratejik öneminin yanı sıra kulanım alanları kapsamında dünya ölçeğinde dünyanın gelişiminde ve oluşumundaki en etkili maddedir. Dünyanın iskeletini oluşturmaktadır. Bu perspektifte Bor’un ekonomik önemini ve stratejik konumuna sıkça yer vermekteyim. Ülkemizin ve çocuklarımızın yarınlarını vurgulayarak aktarmak istedim. Tez, bu konunun Önemini detaylandırarak anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için hazırlanmıştır.

Dr. Celal Kılıçaslan