İnanç Tarihi

İnanç Tarihi, dinleri benzer ve farklı yönleri ile karşılaştırmalı olarak inceler. Temelinde karşılaştırma, tarih ve din olmak üzere üç olgu bulunmaktadır.