SABAP AMACI

SABAP; Sarısaltık Akademik Bilim ve Araştırma Platformu yedi kıta, dört mevsim, yedi ses, bir nefestir; vicdan, ahlak, merhamet, iyilik, paylaşım ve hoşgörüdür.

2013 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren SABAP, Sarı Saltık Tarihini araştırmayı, gönüllülerinin bir arada olmasını, doğru kaynaklara erişilip, toplanmasını, güncel verilerin derlenmesini, İnanç Tarihi konusunda araştırmalar yapılmasını sağlayarak, araştırma konuları ile ilgili konferanslar, çalıştaylar, seminerler, toplantılar düzenler. Gelecek kuşaklara Sarısaltık Tarihi ve İnanç Tarihi konusunda doğru ve güncel kaynaklar aktarmayı hedefler.

Amacımız: geçmişten günümüze Sarısaltığın tarihsel kişiliğini, bu felsefenin, inancın teolojik gelişimini, Saltıkname ciltleri, velayetname ve diğer tüm tarihsel kaynak derlemelerini yapmak, dijital arşiv yaparak, erişimini kolaylaştırıp, gelecek kuşaklar için doğru kaynak bırakmaktır.

SABAP; bugünün koşullarıyla Sarısaltığı anlamak, bugünün Sarısaltığı olmak ve bu amaçla Sarısaltığın ayak izlerini takipeden bir Divanenin düşüncesidir.

Bu amaçla yaklaşık 22 yıl önce çalışmalara başlamış, başta Osmanlı Tarih arşivlerine ulaşıp, Süleymaniye Kütüphanesi ve yazma eserlerde bilgi, belge toplama, bunları okuma ve okutma hususunda geniş araştırmalar yaptık ve 2013 yılında daha bilimsel ve akademik bir platformda Sarısaltığı yaşatmak ve yaşamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük.

SABAP;  toplumsal bilgi birikiminin teknolojiyle birleşmesinin elzem olduğunu, bireylere verilen hizmetin profesyonel ortamda sağlanması ve üretilen tüm değerlerin kitlelere doğru ulaşması gerektiğini savunur. 

Dr.Celal Kılıçaslan