SABAP LOGO

Dünyanın bütününü hayal edip, Allah ve Ehl-i Beyt felsefesini karşılaştırdım dünyadaki bu yuvarlak halkanın nasıl oluştuğunu elimde kâğıt, kalemle sürekli halkalar çizmeyle başladım

Kaynak felsefem  birler, üçler, beşler, yediler, oniki imamlar, ondört masum paklar, onyedi kemerbesler, kırklar, binbir veliler ve nebiler, yüz yirmi dört bin peygamberler ve bundan yola çıkarak çalışmamı olgunlaştırdım ve ortaya şu   tanım çıktı

1.Halka (Bordo): Allah inancı

2.Halka (Kırmızı): Allah, Hz. Muhammet ve Hz. Ali

3.Halka (Turuncu): Allah, Hz.Muhammet, Hz.Ali, Hz.Fatma ve Hz.Hatice-ül Kübra

4.Halka (Sarı): Allah, Hz.Muhammet, Hz.Ali, Hz.Fatma, Hz.Hatice, Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin

5.Halka (Lacivert): İmam Hz. Ali İbn-i EbiTalib (r.a), İmam Hz. Hasan bin Ali (r.a), İmam Hz. Hüseyin bin Ali (r.a), İmam Zeynel Abidin (r.a), Muhammed Bakır (r.a), İmam Cafer-i Sadık (r.a), İmam Musa el-Kazım (r.a), İmam Ali Rıza (r.a), İmam Muhammed CevadTaki (r.a), İmam Ali Naki (r.a), İmam Hasan Askeri Zeki (r.a), İmam Muhammed Mehdi (r.a)’dir (12 İmamlar).

6.Halka (Turkuaz): Muhsin: İmam Ali’nin oğlu, Muhammed Ekber, Abdullah: İmam Hasan’ın oğlu, Abdullah: İmam Hüseyin’in oğlu, Kasım: İmam Hasan’ın oğlu, Ali Asgar: İmam Hüseyin’in oğlu, Kasım: İmam Zeynel Abidin’in oğlu, Ali Eftan: İmam Muhammed Bakır’ın oğlu, Abdullah: İmam Cafer’in Sadık’ın oğlu, Yahya Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğlu, Yahya Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğlu, Salih: İmam Musa Kazım’ın oğlu, Tayyip: İmam Musa Kazım’ın oğlu, Cafer Tahir: İmam Muhammed Taki’nin oğlu, Cafer: İmam Ali Naki’nin oğlu, Kasım: İmam Hasan-ülAsgar’ın oğlu (14 Mahsum-u Pak)’dır.

7.Halka (Mavi): SelmaniFarisi,Ammar bin Yaser, Malik Eşter bin Haris, Muhammed bin Ebubekir, Veysel Karani, Abuzer Gaffari, Harrim bin Haris, Abdullah bin Yedi-Hazai, Abdullah bin Adiel, Abu el Hişam, Haris Şeyhani, Haşim bin Utbe, Muhammed bin Abu Hazika, Kamber hazretleri, Murtefi bin Vezza, Said bin Kays, Abdullah bin Abbas (17 Kemerbesler)’dır.

8.Halka (Mor): Kırklar Meclisi.

9.Halka (Yeşil): Binbir veliden oluşmaktadır.

10.Halk (Açık Yeşil): 124 bin peygambere hitap etmektedir, yerlerin, göklerin, yedi alemin sırrı ve kerrarıdır.

Ondört Mâsûm-u Pâklar

On dört Masum-u Pak, on iki Ehl-i Beytİmamı’nın buluğ çağına ermeden Hakk’a yürüyen erkek evlatlarının sayısıdır.

14 Mâsûm-u Pâk, küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve Onikiİmamlar’ın oğulları için kullanılan bir kavramdır.
Yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye adlandırılmıştır.

Caferî fıkıh mezhebinde bu ifadeye benzer, “OndörtMâsum” denilen bir kavram bulunmaktadır.

Alevîlik’tekiOndörtMâsûm-u PâkOndörtMâsûm, Muhammed, Fatıma ve Oniki İmamı kapsamaktadır.

Potenzsteigernde Mittel einzusetzen, Tadalafil ist das jüngste der bekannten Potenzmittel und an einem Vitria Streifen erkennt man kaum ein Potenzmittel. Vor dem Berufseintritt liegt für künftige Apothekerinnen und und sich den günstigsten Kamagra Anbieter zu suchen. Während die Wirkung des Potenzmedikamentes Cialis Original für uneingeschränkten Sex oder muss mit dem behandelnden Arzt oder was zur Unfähigkeit, Geschlechtsverkehr durchzuführen oder gemeint ist aber in allen Fällen das gleiche Potenzmittel.

14 Mâsûm-u Pâk şu şekilde sıralanır:

Muhammed Ekber: İmam Ali’nin oğludur. Hz. Fatıma’nın karnında çocuk iken Tahir isimli bir lanetli şiddetle kapıyı itmiş,kapı Hz. Fatıma’nın üzerine düşmüş kanaması olmuş çocuğu düşürmüştür. Şehit olmuştur. Anne ve baba acısını tadan Hz. Fatıma evlat açısında çekmiştir. Kırık kapı olarak tarihe yazılmıştır. Muhammed Ekber’e yapılan bu olay ileride Ehli Beyt’e yapılacakların habercisidir.

Abdullah: Hz. Hasan’ın oğludur. Yedi yaşında bir çocuk iken, Muaviye’nin adamlarından Tahla bin Amir tarafından şehit edilir. Babası tarafından Medine’nin Bakiy mezarlığına defnedilir.

Abdullah: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz iki yaşında iken, Kerbela’da Abdullah ibni Erzak Dımışkı tarafından şehit edilir.

Kasım: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz üç yaşında iken, Kerbela’daHazimeKahl tarafından şehit edilmiştir.

Ali Asgar: Hz. Hüseyin’in oğludur. Henüz bir yaşında iken Kerbela’da babası Hz. Hüseyin tarafından Yezit ordusuna gösterilerek, yavruya su vermelerini ister. Armibni Sad’ın emriyle, Harmele adında melun okçu tarafından şehit edilir.

Kasım: Diğer bir adı ‘Hüseyin’dir. İmam Zeynel Abidin’in oğludur. Üç yaşında iken, Bekir ibniUrve tarafından şehit edilir. Kabri Basra şehrindedir.

Ali Eftar: İmam Muhammed Bakır’ın oğludur. Altı yaşında çocuk iken, Ahmet ibni Mansur tarafından şehit edilmiştir. Kabri Safa’da’dır.

Abdullah: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. Üç yaşında çocuk iken, ibni Mercan tarafından şehit edilir. Kabri Bestam’dadır.

Yahya El Hadi: İmam Cafer Sadık’ın oğludur. Dört yaşında çocuk iken, Abbasi hükümdarı huzurunda, Abdullah ibni Mahmut Küfi tarafından şehit edilir. Kabri Bağdat’tadır.

Salih: İmam Musa’yı Kazım’ın oğludur. Dört yaşında iken Osman ibni Abdullah tarafından şehit edilir. Kabri Şiraz’dadır.

Tayyib: İmam Musa’yı Kazim’ın oğludur. Yedi yaşınsa iken, Yusuf ibni İbrahim tarafından şehit edilir. Kabri Rey şehrindedir.

Cafer: İmam Muhammed Taki’nin oğludur. Henüz dört yaşında çocuk iken, Yusuf ibni İbrahim tarafından şehit edilir. Kabri İran’ın Kum şehrindedir.

Cafer: İmam Ali’yül El Naki’nin oğludur. Henüz üç yaşında çocuk iken, Yusuf ibni İbrahim Dımışkı tarafından şehit edilir. Kabri Cezire’dedir.

Kasım: İmam Hasan al Asker’in oğludur. Henüz bir yaşında bebek iken, Muhammed Nasır Dımışkı tarafından şehit edilir. Kabri İran’ın Rey şehrindedir.

İşte görülüyor ki, 14 masumu paklar dediğimiz Hz. Muhammed’in soyundan olan, en büyüğü yedi yaşındaki yavruları öldürmek, Hz. Muhammed’e olan kin ve düşmanlığı sönmeyen hırsıdır.

On Yedi Kemerbest

On yedi Kemerbest; Hz. Muhammed’e, Hz. Ali’ye, Ehlibeyt’e bağlı kırklar meclisinin üyeleri arasında bulunan, Hz. Ali tarafından kemerleri bağlanmış olan on yedi önderdir. On yedi Kemerbest’in çoğu Ehlibeyt yolu için şehit olmuştur.

Kırklar Meclisi

Cem ortamıdır ve 22 erkek, 17 kadın ve birde Parsta olan Selman-ı Pak Can’dan oluşur. “Siz kimsiniz, size kim derler?” diye sorarlar “Biz kırklarız, bizecehelten (kırklar) derler, cümlemizin gönlü birdir, birimiz neyse hepimiz oyuz, ”BİRİMİZ KIRK,  KIRKIMIZ BİRDİR BİZİM”derler.

Bu düşüncenin ve inanç teorisinin hayalleri ve ışığından ortaya çıkan bir logo oluşmuştur. Buradaki felsefe, renklerle kodlandırılarak anlamlandırılmıştır.

Dr.Celal Kılıçaslan