#

Sn.Ahmet YURT ile Söyleşi

Ahmet Yurt 1934 yılında Tunceli ili, Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak (Çakperi) köyünde doğdu. 1938 Dersim olayları esnasında ailesi ile birlikte Bilecik ili Gölpazarı/Polatlı köyüne gönderilmiş ve 1941 yılında aynı ilde Gölpazarı ilçesi Merkez İlkokulu’nda eğitim almıştır. 1947 yılında yeni çıkarılan kanunla tekrar Tunceli’ye gönderilmeleri üzerine Hozat ilçesi Akören köyüne yerleşmişlerdir.

Onbeş yaşında saz çalmaya ve deyiş söylemeye başlamış ve söylediği deyişlerde mahlas olarak Saltuk’u kullanmıştır. Saltuk mahlasını kullanma nedeni ise soylarının Sarı Saltık ailesine mensup olmasından kaynaklıdır. 600’ün üzerinde şiir ve deyiş yazmış ve Osmanlıca’yı bilmektedir.

Türkiye’nin genelini gezmiş, Aşık Veysel, Aşık Davut Sulari, Aşık Daimi, Arif Sağ, Aşık Mahsuni Şerif, Musa Eroğlu gibi ozanlar ve şairlerle tanışmıştır.

Uzun yıllardır babası ve amcalarının yanında Alevi inanç ve kültürüne bağlı olarak zakirlik ve dedelik öğretilerini üstlenerek dedelik mertebesine yükselmiştir.

Dostun cemalini göresim geldi

Sen bizim ellere gel bazı bazı

Hasretin oldukça bağrımı deldi

Badi sabah ile gel bazı bazı

Aşkına yanmışım olmuşam deli

Sana ikrar verdim ezelden beri

İnkâr etmem artık ben bundan geri

Hicranım artıyor gör bazı bazı

Seni gören aşık erer murada

Gelsen de bir zaman kalsan burada

Hani eski günler kaldı nerede

Hatırım hoş olur sar bazı bazı

Bu hasretlik beni bir gün yakarsa

Yaram sağalmıyor eğer azarsa

Vücudum tahammül etmez sızlarsa

Pansuman yaparsın sen bazı bazı

SALTUK sensiz olmaz fani dünyada

Gizli sırlarımı söylemen yȃda

Azrail erişip canım alsa da

Hasretin gitmiyor zor bazı bazı

Ahmet YURT

Şafak söktü yine açtı tanyeri

Açılır kapılar sabah erkenden

Türlü türlü dilek ister her biri

Açılır kapılar sabah erkenden

Cümle âlem murat ister kendine

Dilekler talepler eder rabbine

Sen düşürme bizi şeytan fendine

Açılır kapılar sabah erkenden

Ya Rab koru bizi şerri mekirden

Dilimi kezmezsem asla şükürden

Seni bir an bile kesmem zikrimden

Açılır kapılar sabah erkenden

Cümle âlem senden ister rahmeti

Dünyada çektirme bize zahmeti

Dilimde kesmezsem her dem minneti

Açılır kapılar sabah erkenden

SALTUK minnet eder sana her zaman

Arzuhalim senden sağlıklı iman

Gönlüme yakışmaz zerrece güman

Açılır kapılar sabah erkenden

Ahmet YURT