#

TUNCELİ-HOZAT SARI SALTIK TÜRBESİ

Tunceli ili, Hozat ilçesinin 8 km kuzeyinde yer alan Ağveren (Akviran-Akören) köyünde, deniz seviyesinden 2300 rakımda yer alan Sarı Saltık dağında aynı isimle anılan bir türbe bulunmaktadır. Yerel halk ve bağlı talipler, mensuplar tarafından kuşaklar arası çeşitli ritüeller, inanç, bilgi, gelenek ve görenekler, sözlü anlatı, söyleşi, deyiş şeklinde günümüzde hala Sarı Saltık hakkında bilgiler verilmektedir.

Burada bulunan ocakla ilgili herhangi bir yazılı kaynak bulunamamasından dolayı gelenek sözlü aktarımlarla devam etmektedir. Talip ve bağlı olan ocak mensupları soy şecerelerinin Hz. Ali’ye dayanmakta olduğunu dile getirmektedirler.

Burada bulunan Sarı Saltık türbesinin yapımı hakkında anlatılan rivayet; Yazılı kaynaklarda adı geçmeyen Çemişgezek beyi olduğu söylenen Hulusi (Hoşruf) isimli zatın Sarı Saltık’tan yardım istemesi üzerine olay örgüsü kurulmuştur. Olayın şöyle gerçekleştiği rivayet edilir; Çemişgezek beyi HulusiRuslarla yapılan savaşta esir düşer. Ruslar, Hulusi beyi aşağılamak amacıyla, domuz çobanlığı yaptırıp sonrasında hapis hayatı yaşatırlar. Başından geçen bu aşağılanma ve eziyetlerden dolayıAllah’a ve Sarı Saltık’a kendisini kurtarması için dua ederek ona yalvarır. Duasında, ey Allah’ım Sarı Saltık kendisini kurtarır ise ne isterse onu yapma sözünü verir. Bu dua üzerine Sarı Saltık Hulusi Bey’e gözükerek onu mucizevî bir sır ile kurtarıp beyi olduğu Çemişgezek’in üstünde bırakır. Bey, evine uğramadan önce berberine uğrar ve tıraş olur. Berber, beyi olduğunu fark edince ona derki sakın kimseye benden bahsetme. Evime gidip kıyafetlerimi al ve gel der. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra karargahına giderek askerlerini toplar. Onları alıp Sarı Saltık’ın türbesini yapmaya koyulur. Sarı Saltık türbesinin yapımını tamamlayıp karargahına döner. Gece rüyasında Sarı Saltık’ı gören beye Saltık, ‘benim üstüme toprakatma, taş duvarlar ve ağaç kalsın’ diye tembihte bulunur. Hulusi Bey sabah uyandığında türbenin üstündeki toprağın yanına döküldüğünü görür ve türbenin üstünü tekrar örter. Gece rüyasında bir kez daha Sarı Saltık’ı gören Hulusi Beye Saltık, “Ben sana benim üstüme toprakatma diyorum, ben ölmedim ölülerin üzeri örtülür” diye bir kez daha tembihte bulunur. Bey sabah yeniden uyandığında toprağın türbenin üstünde olmadığını görür ve bir daha da türbenin üstünü toprakla örtme girişiminde bulunmaz.” diye rivayet edilmektedir.