Yazma Eserler

Yazma Eserler, matbaanın icat edilmediği/kullanılmadığı dönemlerde, dönemin yazarlarının el yazısı ile yazdıkları/çoğalttıkları eserlerdir. Bu eserler genellikle edebiyat, din ve bilim konularında yazılmışlardır.