HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

2013 yılından itibaren çalışmalarını sürdüren SABAP, Sarısaltık Tarihini araştırmayı, gönüllülerinin bir
arada olmasını, doğru kaynaklara erişilip, toplanmasını, güncel verilerin derlenmesini, İnanç Tarihi
konusunda araştırmalar yapılmasını sağlayarak, ilgili araştırma konuları ile ilgili konferanslar,
çalıştaylar, seminerler, toplantılar düzenler. Gelecek kuşaklara Sarısaltık Tarihi ve İnanç Tarihi
konusunda doğru ve güncel kaynaklar aktarmayı hedefler.